Hungarian Croatian Czech English German
Hagyományőrzés PDF 

 

Zviranjak Peresznyei Horvát Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület

Az egyesülési jogról szóló - többször módosított - 1989. évi II. törvény lehetővé tette a civil szervezetek megalakulását. Ezzel a lehetőséggel élve, az 1990-es évek közepén éledt újjá Peresznyén a hagyományápolás szándéka. A kultúrcsoportok: néptánccsoport, tamburazenekar, énekkar, meg- illetve újjáalakulása után Zviranjak /Forrás/ néven kulturális egyesületet is alapítottak a peresznyeiek a csoportok koordinálására, képviseletére. A névadó a peresznyei származású, horvátzsidányi tanító, népművelő, Brigovich Lajos, aki felismerve az iskola visszatelepítéséből adódó lehetőségeket, tulajdonképpen útjára indította az egyesületet.
Az egyesületnek 63 tagja van, ami jelentősnek mondható, figyelembe véve Peresznye összlakosságát. (571 fő)
Az egyesület alapszabályában felvállalja, a nemzetiségi kultúrértékek megőrzését, az identitástudat erősítését, és ebből a szempontból talán a legfontosabb szerveződés a községben.
A Zviranjak Peresznyei Horvát Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló, a helyi horvátság érdekeinek képviselete céljából alakult szervezet. Működési területe Peresznye község közigazgatási területét foglalja magába.
Célja a község lakóinak az Alkotmányban, a nemzeti kisebbségi törvényben és más jogszabályokban biztosított jogait, érdekeit képviselni és védeni, valamint segítség nyújtása jogaik gyakorlásában.
Szervező és felvilágosító tevékenységével ösztönzi a falu lakosságát, a községet érintő társadalmi, gazdasági, valamint kulturális feladatokban való aktív részvételre, a horvát identitástudat erősítésére.
Tevékenysége során propagandát fejt ki a nemzetiségi jogok gyakorlására, hagyományainak ápolására, anyanyelvük és kultúrájuk megőrzésére, továbbá fejlesztésére.
Céljainak megvalósításának érdekében együttműködik az országos kisebbségi önkormányzat szerveivel, más egyesületekkel, valamint azokkal a helyi szervezetekkel, intézményekkel és személyekkel, akik támogatják az egyesület céljait. Kapcsolatot tart fenn a környező országok horvát nyelvű lakosaival. Meghívás alapján részt vesznek egymás rendezvényein.
Az egyesület jelenleg 4 csoportot foglal magába. A hagyományőrzés, énekkar, felnőtt- és gyermek tánccsoport, valamint tamburica zenekar keretein belül valósul meg.

2002-ben részt vettünk a 36. nemzetközi  folklor  szemlén Horvátországban.

 

Naptár

Ma 2024. június 23., vasárnap, Zoltán napja van.

Holnap Iván napja lesz.

Hasznos hírek

Időjárás